Rezervacija termina za servis

Cjenik servisa

Radni sat servisa 190,00 Kn
Defektaža uređaja i izrada ponude 60,00 Kn
Radni sat brzog servisa 250,00 Kn
Ponovno sklapanje uređaja u cjelinu 80,00 Kn
Oštrenje lanca motorne pile - lanac montiran 25,00 Kn
Oštrenje lanca motorne pile - lanac skinut 20,00 Kn
Brušenje vodilice 20,00 Kn
Paket usluga – brušenje + ravnanje + čišćenje 50,00 Kn
Oštrenje noža kosilice 25,00 Kn
Oštrenje cirkulara i noževa motornih škara 80,00 Kn